torsdag 10 december 2009

Fri flytträtt av pension - en illusion?

För några veckor skrev jag om att jag har flyttat min IPS från Skandia till Avanza och att jag hade inlett en process att flytta min gamla tjänstepensionsförsäkring.

Det har visat sig att den fria flytträtten inte är så fri och i den mån den är det så kan det vara en mycket dyr historia att flytta sin pension. Som jag berättade i det första inlägget så ville jag flytta en tjänstepensionsförsäkring som ligger hos Skandia och som tecknades av min förra arbetsgivare. För att göra det kräver Avanza att min gamla arbetsgivare tecknar ett planavtal med dem. Trots att jag alltså inte är anställd längre av min gamla arbetsgivare så krävs insatser från deras sida för att flytta pensionen.

Efter några veckor får jag ett svar från min gamla arbetsgivare och de skriver som följer:
Max Matthiessen hanterar alla våra pensionsärenden och jag har pratat med dem. De/Vi tycker att det är lite fräckt av Avanza att be oss fixa till överföringen genom att ingå ett avtal med dem. Om de vill ha dig som kund så får de (deras rådgivare) hjälpa dig med flytten. Vi skall inte behöva göra något. Men tydligen så jobbar de inte med rådgivare utan lägger ut ”jobbet” på företagen eller i det här fallet MaxM som är försäkringsrådgivare till oss....


Jag har vidarebefordrat detta till Avanza men jag har fått något svar från dem ännu.

Jag har även en tjänstepensionsförsäkring i Skandia hos min nuvarande arbetsgivare som jag vill flytta. Där har jag haft en lång diskussion med vår pensionsrådgivare (ej Max Matthiessen) om huruvida en flytt lönar sig eller inte och jag har stött på en del motstånd mot en flytt till Avanza. De tycker att det är irrelevant att jämföra fondavgifter mellan olika pensionsförvaltare eftersom fondutbudet oftast är olika. Ett väldigt konstigt argument tycker jag, jag struntar väl i vem som förvaltar mina aktiefond bara exponeringen är som jag vill ha den och avgiften är låg.

Dessutom rekommenderar de mig att inte välja indexfonder, trots den lägre avgiften, eftersom aktivt förvaltade fonder ger, enligt dem, högre avkastning. "Man får vad man betalar för" tycker de. Något som enligt mig är helt osant. Man undrar hur pengarna flödar mellan olika aktörer i pensionssystemet och vad pensionsrådgivarnas mål är; att hjälpa sina kunder till den bästa pensionslösningen eller att tjäna så mycket provision som möjligt genom att leda sina kunder till dyra alternativ medelst osanning och myter.

Någonting är ruttet.

2 kommentarer:

Auri sacra fames sa...

Fick också en kommentar från SEB som hävdade att en aktivt förvaltad fond är bättre när börsen går upp, vet inte riktigt vad han grundade det på men enligt vad jag förstått så är de inte så aktiva i de så kallade aktiva fonderna ändå. När jag nämnde Avanza Zero och en jämförelse med deras fonder så började de prata om andra delar.

Jag har inget motstånd på arbetsplatsen för att flytta och kommer att lägga mina tjänstepensionspengar hos Nordnet där jag handlar i aktier.

marinasnetkova sa...

Jag fick OK från en av mina f.d. arbetsgivare men inte från den andra. Undrar hur det gick för dig. Har arbetsgivare skuldighet att underlätta flytten? Är det kanske lättare att omvandla till privat pensionfk? PP pensioner säger att detta är möjligt

Skicka en kommentar