torsdag 5 november 2009

Ta kontrollen del 1: Balansräkningen

Jag tycker att det är en jättebra idé att några gånger per år se över sin finansiella ställning och göra en så kallad balansräkning. Det ger dig en ögonblicksbild över din ekonomiska ställning och är tillsammans med budgeten ett av dina viktigaste verktyg för att få den information du behöver för att förbättra din ekonomi.


Grunderna

En balansräkning är enkelt uttryckt en lista över dina tillgånger och skulder vid ett givet tillfälle. Exempel på tillgångar är:
 • Kontanta medel, t.ex. ett buffertkonto.
 • Aktier och fonder.
 • Fastigheter, t.ex. huset eller bostadsrätten du äger.
 • Bilar och båtar.
 • Möbler och smycken.
 • Skatt som Skatteverket är skyldig dig, t.ex om du har underskott av kapital och inte jämkar eller har angett ett för litet underskott i din jämkning.
Exempel på skulder är:
 • Bolån.
 • Billån.
 • Studieskulder.
 • Konsumtionslån.
 • Skatt som du är skyldig Skatteverket, t.ex. om du betalar mindre i ränta i vad du har. jämkat för.
 • Uppskjuten reavinstskatt från bostadsförsäljning.
Summa av alla tillgångar minus summan av alla skulder är din nettoförmögenhet eller, som man säger i företagsvärlden, eget kapital.

Balansräkningen består av två sidor med tillgångarna på den vänstra sidan och skulderna och det egna kapitalet på den högra sidan. De båda sidorna är alltid i balans (tillgångarna är alltid lika mycket som summan av skulderna och det egna kapitalet), därav namnet.

Så här gör du

Värdet på de flesta av din tillgångar är enkla att ta reda på, t.ex. bankkonton, aktier och fonder. Andra tillgångar kan vara svårare att värdera.
 • Bilar. Dessa är inte så svåra att värdera som man kanske kan tro. På utmärkta bilpriser.se kan du enkelt värdera din bil. I vår balansräkning har jag värderat vår bil till 90% av den lägsta intervallgränsen om jag skulle sälja bilen privat, ett ganska konservativt estimat alltså.
 • Båtar. Svåra att värdera, kolla på blocket.se eller ring ett företag som köper och säljer båtar.
 • Lösöre. Huruvida man vill ta upp sitt lösöre som en tillgång i balansräkningen beror lite på hur mycket värdefullt lösöre man har och hur konservativ man är när man räknar värdet på sina tillgångar. Har man dyra smycken, värdefull konst, eller andra dyra saker, så kanske man vill ta upp värdet på dessa. Själva har vi inte så mycket värdefullt hemma så jag har valt att inte ta upp något värde för dessa. För de saker man vill ta upp balansräkningen får man göra sitt bästa för att värdera dessa. Titta på blocket.se eller ring en handlare som är specialiserad på den vara du vill värdera.
 • Hus och bostadsrätter. Om ni någon gång har velat värdera ert hus eller lägenhet så vet ni hur svårt det är att få en exakt siffra. När vi har haft mäklare hemma hos oss så har de gett oss ett värderingsintervall på flera hundra tusen kronor. Jag har valt att värdera vårt hus ganska konservativt enligt de värderingsförslag vi har fått. Men huspriserna i Stockholm fluktuerar väl ganska mycket? Ja, och därför har jag bundit värderingen till ett "index". Jag har angett vårt hus värde som 30% högre än snittpriset för en villa i Stockholms län. Detta snittpris kan du antingen ta från Småhusbarometern eller Mäklarstatistik. Det gör det mycket enkelt att uppdatera värdet på sitt hus när man ska förnya sin balansräkning.
Skulder är oftast enklare att värdera. Leta upp all dokumentation kring dina olika typer av lån, glöm inte studieskulder och uppskjuten reavinstskatt på fastigheter.

Ett exempel

Så här ser vår familjs balansräkning ut i skrivande stund.

TillgångarSkulder
Likvida medel430.759:-CSN103.095:-
Fonder10.174:-Huslån4.220.750:-
Hus4.599.840:-Obetald skatt137.500:-
Bil144.900:-Skatteuppskov93.139:-
Summa skulder4.554.484:-
Eget kapital631.189:-
Tillgångar5.185.673:-Skulder och eget kapital5.185.673:-

Detta är en lite underlig balansräkning i det avseendet att vi har så mycket kontanta medel. Vi är dock i den ovanliga situationen att vi har högre ränta på vårt sparkonto (2,9%) än på vårt bolån (1,25%).

Följ dina framsteg!


När du har gjort det stora jobbet att göra din balansräkning för första gången kan du sen uppdatera den så ofta du känner för det, jag uppdaterar vår varje månad. Om du sköter din ekonomi rätt så blir det en härlig morot att se din ekonomiska hälsa förbättras och din förmögenhet öka varje gång du uppdaterar din balansräkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar