tisdag 17 november 2009

Bokrecension: A Random Walk Down Wall Street

Jag har läst A Random Walk Down Wall Street av Burton G Malkiel, en bok som anses vara en klassiker bland böcker om investeringar och privatekonomi. Boken är indelad i fyra sektioner och i den första så får vi läsare en kurs i olika värderingsteorier för aktier, hur dessa har varierat i popularitet från 1960-talet och framåt, samt exempel på olika bubblor som har förekommit i historien.

Värderingsmetoder

Malkiel presenterar två teorier för att värdera aktier där den första, Firm Foundation-teorin, består i att en aktie har en faktiskt värde och att detta värde kan beräknas utifrån de hårda ekonomiska fakta som föreligger kring bolaget och marknaden i stort. När aktiekursen sjunker under detta värde är det köpläge och vice-versa.

Den andra teorin kallar han Castle-in-the-Air-teorin och den bryr sig mindre om företaget och ekonomiska fakta men desto mer om andra investerare och deras beteende. Enligt denna teori är en aktie köpvärd helt enkelt om du tror att du kan sälja den med vinst i framtiden. Namnet härrör från de luftslott som en grupp av investerar ibland bygger kring en aktie eller bransch (tänk IT-bubblan) och att man som investerare bör bygga positioner i dessa aktier innan någon annan hinner göra det.

Teknisk och fundamental analys

I den andra sektion av boken beskriver han vilka analysmetoder olika professionella aktörer använder sig av. Han går igenom, och massakrerar, teknisk analys som han anser vara en lika väl fungerande metod som astrologi. Han beskriver också fundamental analys, en metod som använder bolagets olika finansiella nyckeltal för att avgöra det "sanna" värdet på en aktie. Malkiels tes är att en akties rörelse i det korta loppet är helt slumpmässig (en s.k. random walk) och inte kan förutses av vare sig teknisk eller fundamental analys.

Den tredje sektionen av boken tyckte jag var en av de mer intressanta. I den beskriver han Modern Portfolio Theory (MPT) och hur man kan balansera risk och avkastning genom att diversifiera sin portfölj. Kortfattat kan man säga att MPT är en matematisk modell som visar att man kan reducera sin portföljrisk, utan att ge avkall på avkastningen, genom att äga olika tillgångar vars risk inte är perfekt korrelerad.

I bokens sista sektion får vi som läsare privatekonomiska råd om hur vi bör bete oss på aktiemarknaden, betydelsen av att ha en buffert, vilka försäkringar du bör ha et.c.

Bokens teser i korthet

 • Avkastning och risk hänger ihop, ju riskigare investering destor högre avkastning.
 • Risken associerad med en investering sjunker ju längre du äger den.
 • Genom att diversifiera din portfölj kan du minska risken med bibehållen avkastning.
 • Marknaden är i stort sett effektiv, d.v.s aktier är i regel prissatta korrekt och det är mycket vanskligt att investera i en aktie i tron att du vet något som ingen annan vet.
 • Historiska avkastning är ingen bra indikator på framtida avkastning. Detta gäller såväl enskilda aktier som fonder.
 • Försök inte att slå marknaden, chansen att du lyckas är väldigt liten. Satsa istället på:
  • Diversifiering.
  • Vikta investeringar efter din ålder och riskaptit.
  • Behåll dina investeringar länge och undvik att vara väldigt aktiv på marknaden. Du drar bara på dig transaktionskostnader.
  • Satsa på indexfonder om du vill investera i aktier. Aktivt förvaltade fonder har ofta höga avgifter och mindre än hälften slår index (och de fonder som slår index varierar över tiden!).

Slutsats

Sammantaget är detta en bra bok och en som är värd att läsa om man vill få en introduktion till olika värderingsmodeller inom finansmarknaden. Jag gillar den vetenskapliga metoden och därför gillar jag också resonemangen i denna bok, de är underbyggda av forskning och är inte författarens personliga åsikter. Ibland blir boken lite väl teknisk men på det stora hela rekommenderar jag den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar